Tiêu đề: Xuất khẩu gạo
Công ty: Công ty TNHH Thương Mại Tấn Đạt
Địa chỉ: 221 Phan Văn Hân F.17 Q.Binh Thanh TP HCM

Phần câu hỏi:
Kính chào Quư Hải Quan, Công ty chúng tôi là công ty TNHH có chức năng kinh doanh mặt hàng gạo. Hiện công ty chúng tôi t́m được một số đối tác để xuất khẩu gạo cho Philipine. Vậy xuất khẩu gạo th́ ngoài những chứng từ thông thường như tờ khai HQ, invoice, pakinglist... công ty tôi phải nộp thêm những chứng từ ǵ nữa không, thủ tục để có được những chứng từ bổ sung đó phải xin như thế nào? Theo chúng tôi được biết th́ gạo là mặt hàng đặc biệt, nên chịu sự giám sát của nhiều cơ quan Nhà Nước. Vây cho tôi hỏi hiện có các văn bản nào quy định cụ thể về việc quản lư và điều kiện kinh doanh xuất khẩu riêng cho mặt hàng gạo hay không? Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

Phần trả lời:Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ư kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điểm 1 Điều 10 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ có quy định: “Xuất khẩu gạo các loại và lúa hàng hoá.

Thương nhân thuộc các thành phần kinh tế đều được phép xuất khẩu gạo, lúa hàng hoá.

Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh có sản lượng lúa hàng hóa lớn và Hiệp hội Lương thực Việt Nam, điều hành việc xuất khẩu gạo hàng năm theo nguyên tắc: bảo đảm về an ninh lương thực; tiêu thụ hết lúa hàng hóa và bảo đảm giá lúa có lợi cho nông dân, đồng thời phù hợp mặt bằng giá cả hàng hoá trong nước; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp xử lư khi các nguyên tắc này không được bảo đảm hài hoà.

Đối với những hợp đồng xuất khẩu theo thoả thuận của Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài (hợp đồng Chính phủ), Bộ Thương mại trao đổi với Hiệp hội Lương thực Việt Nam để Hiệp hội thống nhất việc tổ chức giao dịch, kư kết hợp đồng và giao hàng.

Bộ Thương mại xây dựng Quy chế để từng bước tổ chức đấu thầu thực hiện các hợp đồng này.”

Ngoài các thủ tục, hồ sơ xuất khẩu theo quy định tại Điều 11 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính th́ Căn cứ vào điểm 5 Công văn 1746/BCT-XNK ngày 08/03/2008 của Bộ Công thương có quy định: “Các Doanh nghiệp xuất khẩu gạo xuất tŕnh hợp đồng xuất khẩu có xác nhận “Đă đăng kư” của Hiệp hội Lương thực Việt Nam khi làm thủ tục xuất khẩu tại cơ quan Hải quan. Mọi thay đổi nội dung hợp đồng xuất khẩu (số lượng, thời hạn giao hàng, giá, chất lượng, phương thức thanh toán…) phải được Hiệp hội Lương thực Việt Nam xác nhận mới có giá trị pháp lư khi làm thủ tục xuất khẩu. Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương giải quyết thủ tục hải quan khi doanh nghiệp xuất khẩu.”

Đề nghị Công ty liên hệ với Hiệp hội Lương thực Việt Nam để biết thêm các thông tin về việc xuất khẩu gạo năm 2009.

View more latest threads same category: